Varför är vatten så viktigt för människokroppen?

En människa består till 70 % av vatten. Utan vatten kan människan inte leva. Vatten fyller ofantligt många funktioner i kroppen och är nödvändigt för allt från att kroppen ska kunna ta upp näringsämnen till att olika delar av kroppen ska kunna kommunicera med och påverka varandra. Utan vatten skulle ingenting i våra kroppar kunna fungera.

Hela människokroppen är uppbyggd av små celler. I varje cell finns delar som är nödvändiga för dess, och vår, överlevnad. Men där finns också cellplasma. Cellplasman består främst av vatten. Utanför cellerna finns det också vatten. Mellan cellerna i olika vävnader finns så kallad vävnadsvätska. Även blod består till största delen av vatten. Vatten finns alltså överallt i våra kroppar.

Transportmedel

En av vattnets viktigaste funktioner är att transportera ämnen runt i kroppen. Ett av våra mest grundläggande behov är cellandningen. Vid cellandningen använder cellen syre för att kunna förbränna druvsocker och frigöra energi. Vid den processen bildas också koldioxid (och vatten). För att syret ska kunna nå fram till alla celler transporteras det från lungorna via blodet och runt i hela kroppen. Det är också blodet som tar med sig koldioxiden tillbaka till lungorna där det lämnar kroppen med utandningsluften.

Andra ämnen som behöver transporteras runt i kroppen är till exempel hormoner. Hormoner produceras i vissa körtlar och framkallar eller påverkar olika skeenden och processer i kroppen. De sänds ofta ut som budbärare från en del av kroppen som känner av att någonting behöver förändras, till en annan del av kroppen som tar emot meddelandet och förändrar sin aktivitet för att tillgodose det behov som den första parten upptäckte. Ett exempel är när adrenalin utsöndras i kroppen. Vid en hotfull situation skickar hjärnan signaler till binjurarna där adrenalinet produceras. Adrenalinet utsöndras då i blodet i stora mängder och transporteras snabbt runt till en mängd organ som reagerar på hormonet. För att kroppen ska bli redo att slåss eller fly börjar hjärtat pumpa snabbare, blodtrycket höjs kraftigt och blodkärlen kontraherar respektive vidgas i olika delar av kroppen för att fördela en större mängd blod till stora muskelgrupper. Ingen av dessa reaktioner hade skett om inte blodet hade funnits där och kunnat transportera adrenalinet runt i kroppen.

Upptag av näringsämnen och utsöndring av slaggprodukter

En annan process som är direkt beroende av vatten är matspjälkningen. När maten hamnar i matsäcken används oliks vätskor för att födoämnena ska kunna brytas ner och kroppen ska kunna tillgodogöra sig dem. Exempel på sådana vätskor är magsaft, galla och bukspott. När maten har brutits ner måste den också ta sig igenom väggen i tunntarmen och ut i blodet. Tack vare blodet kan näringsämnena sedan transporteras dit de behövs.

Förutom att hjälpa kroppen att ta upp näringsämnen har vatten också en viktig funktion för att vi ska kunna bli av med de slaggprodukter som bildas. Vid urinering följer bland annat urinämne, det ämne som bildas vid nedbrytning av proteiner, och en del salter med vattnet ut ur kroppen.

Ingenting fungerar utan vatten

De funktioner som har beskrivits ovan är bara några exempel på varför vatten är så viktigt för oss. Utan vatten skulle inte några av de processerna kunna ske i våra kroppar. Vi skulle inte kunna bryta ner maten, inte ta upp några näringsämnen, inga hormoner skulle kunna skickas ut och vi skulle inte kunna göra oss av med vissa slaggprodukter. Vi skulle inte ens kunna få det syre som vi behöver. Alla de små cellerna som en människokropp är byggd av innehåller vatten. Det innebär att ingenting i kroppen skulle kunna fungera utan vatten. Vätskebrist försvårar för många av kroppens processer. Dessutom minskar oftast blodvolymen vilket leder till ett lägre blodtryck. Om volymen blir för liten klarar kroppen inte längre av att hålla igång cirkulationen, vilket är en av anledningarna till varför vätskebrist är så farligt.

Vatten är en förutsättning för människans liv, inte bara på grund av de anledningar som har nämnts ovan, utan för att inte ens den minsta del utav människan skulle kunna klara sig utan det.

Julia Foyer, 2012-03-04

Tillbaka till Information

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)